Zadeva T-778/19: Tožba, vložena 12. novembra 2019 – RDI Reit/Komisija