Lieta T-778/19: Prasība, kas celta 2019. gada 12. novembrī – RDI Reit/Komisija