Cauza C-475/12: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 30 aprilie 2014 [cerere de decizie preliminară formulată de Fővárosi Törvényszék (fostă Fővárosi Bíróság) – Ungaria] – UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Sectorul telecomunicațiilor — Rețele și servicii de comunicații electronice — Libera prestare a serviciilor — Articolul 56 TFUE — Directiva 2002/21/CE — Furnizare transfrontalieră a unui pachet de programe de radio și de televiziune — Acces condiționat — Competența autorităților naționale de reglementare — Înregistrare — Obligație de stabilire)