Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10199 — Goldman Sachs/Advania) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 90/05