Zadeva F-136/11: Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 3. maja 2016 – Kovács/Komisija (Javni uslužbenci — Uradniki — Pokojnine — Člen 2 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom — Pokojninske pravice, pridobljene v nacionalnem pokojninskem sistemu pred nastopom službe pri Uniji — Prenos v pokojninski sistem Unije — Začetni predlog za priznanje pokojninske dobe, ki ga poda organ za imenovanja in sprejme zadevna oseba — Umik začetnega predloga s strani organa za imenovanje — Nov predlog za priznanje pokojninske dobe, ki temelji na novih splošnih izvedbenih določbah — Ugovor nedopustnosti — Pojem akta, ki posega v položaj — Člen 83 Poslovnika)