MNENJE Odbora za razvoj za Odbor za ribištvo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, dogovorjenega med Evropsko unijo in Republiko Gvinejo Bissau, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki se uporablja med pogodbenicama (KOM(2011)0603 - C7-0000/2011 - 2011/0257(NLE)) Poročevalka: Isabella Lövin