Aanbeveling van de Commissie van 7 december 2001 betreffende beginselen voor het gebruik van "SOLVIT", het netwerk voor probleemoplossing in de interne markt (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3901)