Mål C-562/19 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 16 mars 2021 – Europeiska kommissionen mot Republiken Polen, Ungern (Överklagande – Artikel 107.1 FEUF – Statligt stöd – Polsk skatt för detaljhandelssektorn – Artikel 108.2 FEUF – Beslut att inleda det formella granskningsförfarandet – Faktorer för att fastställa referenssystemet – Progressiva skattesatser – Förekomsten av en selektiv fördel – Bevisbörda)