Asia C-562/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Puolan tasavalta ja Unkari (Muutoksenhaku – SEUT 107 artiklan 1 kohta – Valtiontuet – Puolan vähittäiskauppavero – SEUT 108 artiklan 2 kohta – Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskeva päätös – Viitejärjestelmän määrittämistä koskevat tekijät – Verokantojen progressiivisuus – Valikoivan edun olemassaolo – Todistustaakka)