Kohtuasi C-562/19 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. märtsi 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik, Ungari (Apellatsioonkaebus – ELTL artikli 107 lõige 1 – Riigiabi – Poola jaemüügisektori suhtes kohaldatav maks – ELTL artikli 108 lõige 2 – Ametliku uurimismenetluse algatamise otsus – Võrdlussüsteemi kindlaksmääramise elemendid – Maksumäärade progressiivsus – Valikulise eelise olemasolu – Tõendamiskoormis)