Zadeva F-77/15: Tožba, vložena 18. maja 2015 – ZZ/Komisija