Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.10248 — AP/Lutech) (Text av betydelse för EES) 2021/C 219/01