Popravek objave v Uradnem listu v zadevi T-695/16 P: Pritožba, ki jo je 29. septembra 2016 vložila Evropska komisija zoper sodbo, ki jo je 20. julija 2016 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-104/15, U (*)/Komisija (UL C 441, 28.11.2016, kakor je bil ponovno objavljen zaradi varstva osebnih podatkov)