Zadeva T-102/20: Tožba, vložena 19. februarja 2020 – Kampete/Svet