Pisno vprašanje E-6713/10 Seán Kelly (PPE) za Komisijo. Preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek