Sklep Sveta (SZVP) 2019/535 z dne 29. marca 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/778 o vojaški operaciji Evropske unije v južnem delu osrednjega Sredozemlja (operacija EUNAVFOR MED SOPHIA)