Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča EFTE, predložena s strani okrožnega sodišča Oslo z dne 14. septembra 2007 v zadevi Celina Nguyen proti Norveški, ki jo zastopa ministrstvo za pravosodje in policijo (Zadeva E-8/07)