SKRIFTLIG FRÅGA P-3822/02 från Pasqualina Napoletano (PSE) till rådet. Rätt till asyl i unionen.