Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8503 – Goldman Sachs/Eurazeo/Dominion Web Solutions) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )