A Bizottság (EU) 2021/732 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. január 26.) a 667/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a vizsgálati tisztviselő által az Európai Értékpapírpiaci Hatósághoz benyújtandó ügyirat tartalma, az ideiglenes határozatokkal kapcsolatos meghallgatáshoz való jog, valamint a pénzbírságok és időszakos kényszerítő bírságok kiszabása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)