2008/360/ES: Odločba Komisije z dne 30. aprila 2008 o določitvi finančnega prispevka Skupnosti za izdatke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci na Nizozemskem leta 2003 (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1668)