Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9735 — Amex / GBT) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 56/11