Forslag til afgørelse fra generaladvokat Jacobs fremsat den 15. december 1993.