Priporočilo Komisije (EU) 2016/2125 z dne 30. novembra 2016 o smernicah za ukrepe za samourejanje, ki jih sprejme industrija v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP )$