A Bizottság határozatának összefoglalója (2019. július 4.) az ESZAK-Szerződés 65. cikke szerinti eljárással kapcsolatban (Ügyszám: AT.37956) (az értesítés a C(2019) 4969 dokumentummal történt) (Kizárólag az Olasz nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg) 2020/C 312/07