Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2019, EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.37956) (tiedoksiannettu C(2019) 4969) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 312/07