/* */

Kunz Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Roemer - 18. septembra 1973. # Ludwig Kunz proti Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundessozialgericht - Nemčija. # Zadeva 35-73. TITJUR