/* */

Pisno vprašanje E-7510/10 Brian Simpson (S&D) za Komisijo. Zmanjšanje vsebnosti žvepla na 0,1 % do leta 2015