Scott Bakers in Rimmer TITJUR Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Lenz - 29. maja 1984. # Regina proti Thomas Scott & Sons Bakers Limited in Brian Rimmer. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: House of Lords - Združeno kraljestvo. # Zadeva 133/83.