Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/433 z dne 12. marca 2020 o podaljšanju ukrepa, ki ga je švedska agencija za kemikalije sprejela za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda Care Plus Mosquito Net v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1342) (Besedilo v švedskem jeziku je edino verodostojno)