Kawża C-429/20 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Settembru 2020 minn Solar Ileias Bompaina AE mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fit-3 ta’ Lulju 2020 fil-Kawża T-143/19, Solar Ileias Bompaina vs Il-Kummissjoni