Дело C-429/20 P: Жалба, подадена на 11 септември 2020 г. от Solar Ileias Bompaina AE срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 3 юли 2020 г. по дело T-143/19, Solar Ileias Bompainа/Комисия