Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Mayras - 30. maja 1973. # Leandro Tontodonati proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Zadeva 28-72. Tontodonati proti Komisiji TITJUR