Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/364 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererilor de înregistrare și de extindere a înregistrării registrelor centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)