Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/364, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekisterien rekisteröintiä ja rekisteröinnin laajentamista koskevien hakemusten muotoa koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)