Uredba Komisije (EGS) št. 2561/85 z dne 11. septembra 1985 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2670/81 o podrobnih izvedbenih pravilih glede proizvodnje sladkorja, ki presega kvoto