POROČILO KOMISIJE OCENJEVALNO POROČILO SISTEMA „EU PILOT“