Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. maja 2019 o objavi zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, iz člena 53 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v Uradnem listu Evropske unije za ime „Cidre de Normandie“/„Cidre normand“ (ZGO)