Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7598 – Dr. Oetker/Coppenrath & Wiese) (Tekst mający znaczenie dla EOG)