Pisno vprašanje E-5121/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Vsak četrti otrok izpostavljen revščini