TITJUR Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 21. februarja 1979. # N.G.J. Schouten BV proti Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemska. # Zadeva 113/78. # Schouten