TITJUR Gelders-Deboeck proti Komisiji Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 13. oktobra 1977. # Francine Gelders-Deboeck proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Zadeva 106-76.