Kirjalik küsimus E-011621/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. Kutsekvalifikatsioonide tunnustamine