Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1966 tas-27 ta’ Novembru 2019 li jemenda u jikkoreġi l-Annessi II, III u V tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi (Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 307 tat-28 ta’ Novembru 2019)