Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/1966 bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 307., 2019. november 28.)