asia C-713/19 P: Valitus, jonka Ramón Guiral Broto on tehnyt 24.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-772/17, Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), 12.7.2019 antamasta tuomiosta