Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) Text cu relevanță pentru SEE