Letno poročilo visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih usmeritvah SZVP 2009