RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI CURTEA DE CONTURI PRIVIND FONDUL DE GARANTARE PENTRU ACȚIUNI EXTERNE ȘI GESTIONAREA ACESTUIA ÎN 2019