2005/203/ES: Sklep Skupnega sveta EU–Mehika št. 1/2005 z dne 21. februarja 2005 o popravku Sklepa Skupnega sveta EU–Mehika št. 3/2004